هیچ یک از مولفه‌‌های لازم برای گشایش اقتصادی در کشور فراهم نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، جمشید عدالتیان بیان کرد: برای گشایش اقتصادی در کشور مولفه‌هایی لازم است که امروز هیچ یک از آن در دسترس نیست چرا که قبل از اینکه کلید این طرح‌ها به صدا درآید باید بستر برای رونق اقتصادی آن هم از سوی دولت فراهم شود.

به گزارش «نود اقتصادی»، جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: هم اکنون تنها حرف از گشایش اقتصادی در میان است و حتی پروژه‌ خاصی نیز در این باره وجود ندارد که بتوان به آینده این مهم امید داشت؛ چرا که با تکرار اشتباه از سوی دولت آن هم با ارائه طرح‌های غیر کارشناسی شده، هدایت نقدینگی به سمت بازارهای غیر هدف قطعی و موجب ایجاد مشکلات جدید در اقتصاد خواهد شد.

وی بیان کرد: برای گشایش اقتصادی در کشور مولفه‌هایی لازم است که امروز هیچ یک از آن در دسترس نیست چرا که قبل از اینکه کلید این طرح‌ها به صدا درآید باید بستر برای رونق اقتصادی آن هم از سوی دولت فراهم شود، در صورتی که دولتمردان تنها با یدک کشی نام گشایش، قصد توجیه رونق اقتصاد را دارند.