واحدهای تولید لوازم خانگی مشکل ارزی جدی دارند/ احتمال توقف تولید تا ۴۵ روز دیگر

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  عباس هاشمی گفت: وضعیت واحدهای تولید لوازم خانگی بحرانی است و در صورت ادامه این شرایط احتمال دارد تولید واحدهای لوازم خانگی تا ۴۵ روز دیگر متوقف شود.

به گزارش «نود اقتصادی»، عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اظهار داشت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی تمام ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه شود و واحدهای تولیدی در صف انتظار تامین ارز از سامانه نیما قرار بگیرند. این در حالی است که برخی تولیدکنندگان کوتاژهای صادراتی را با مشکل پیدا و ریال مورد نیاز را تامین کرده بودند، اما بانک مرکزی به یکباره باعث توقف این روند شده است.

وی بیان کرد: وضعیت واحدهای تولید لوازم خانگی بحرانی است. در صورت ادامه این شرایط احتمال دارد تولید واحدهای لوازم خانگی تا ۴۵ روز دیگر متوقف شود.