واشنگتن مجوزهایی برای دسترسی دانشجویان ایرانی به خدمات آموزشی صادر کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامدفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا روز سه‌شنبه مجوزهای عمومی برای دسترسی دانشجویان ایرانی به خدمات آموزشی در آمریکا صادر کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) مجوزهایی مشروطی را برای دانشجویان ایرانی برای استفاده از خدمات آموزشی این کشور صادر کرد.

بر اساس مجوز صادر شده که در وبسایت وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر شده، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آمریکا از تاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۱ (۱۰ شهریور) به مدت یک سال این مجوز را خواهند داشت که با در نظر گرفتن شرایطی، به دانشجویان ایرانی که در ایران ساکن هستند یا آنکه در خارج ایران بوده اما مقیم ایران به شمار می‌آیند و همچنین واجد شرایط رواید دانشجویی هستند، خدمات آموزش آنلاین و نرم‌افزارهایی در سطوح بالاتر از کارشناسی ارائه دهند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در این مجوز هشدار داده است که بر اساس این مجوز عمومی اجازه صادرات یا صادرات مجدد هرگونه خدمات یا نرم افزاز به دولت ایران یا هر فردی که اموال او مسدود شده باشد، وجود ندارد.