واعظی: بحث‌های اصلی در وین انجام شده؛ اکنون مرحله تصمیم گیری هم در تهران و هم در واشنگتن است / برای توافق با آژانس راه حلی پیدا می‌شود؛ مهم این است که مذاکرات را تا برداشتن تحریم‌ها ادامه دهیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگامرییس دفتر رییس جمهور درباره آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام در وین و پایان مهلت توافق ایران و آژانس گفت: بحث‌های اصلی در وین انجام شده است و اکنون مرحله تصمیم گیری است. این تصمیم گیری باید هم در تهران و هم در واشنگتن انجام شود.

رییس دفتر رییس جمهور درباره آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام در وین و پایان مهلت توافق ایران و آژانس گفت: بحث‌های اصلی در وین انجام شده است و اکنون مرحله تصمیم گیری است. این تصمیم گیری باید هم در تهران و هم در واشنگتن انجام شود.

محمود واعظی ادامه داد: باید زمانی که هم تهران و هم طرف مقابل تصمیم بگیرد، یک دور دیگر مذاکره باید برگزار و نهایی شود.

رییس دفتر رییس جمهور که با ایرنا گفت و گو می کرد، ادامه داد: مهم اصل مذاکره است که مهمتر از توافق با آژانس انرژی بین المللی است. در هر صورت برای توافق با آژانس راه حلی پیدا می‌کنند تا هم قانون رعایت شود و هم طرف مقابل این اطمینان را پیدا کند که آنچه ما می‌گوییم را عمل می‌کنیم. مهم این است مذاکرات را تا برداشتن تحریم‌ها ادامه دهیم.