واکسن غربی، واکسن شرقی؛ ادامه این بازی به‌نفع هیچ‌کس نیست

✍️مسعود جوزی

خب از اول نباید این‌جور می‌شد؛ که شد. نباید به این‌جا می‌رسید؛ که رسید. نباید موضوع واکسن را سیاسی می‌کردیم؛ که کردیم.

دوقطبی واکسن استکباری (آمریکایی/انگلیسی) و ضد استکباری (ایرانی/کوبایی/چینی/روسی) را از کجای علوم پزشکی و ویروس‌شناسی و ایمنی‌شناسی آوردیم؟

چرا کار را به جایی رساند‌یم که عده‌ای بگویند معتقدان به نظام (اصطلاحا ارزشی‌ها) واکسن شرقی (ایرانی/کوبایی/چینی/روسی) بزنند و بقیه غربی (آمریکایی/آلمانی یا انگلیسی/سوئدی)؟

مسوولیت واکسن را از وزارت بهداشت گرفتیم و به وزارت خارجه سپردیم. با این فرمان برویم، فردا درباره ریزترین مسایل پزشکی باید مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر بدهد. این بازی تا کجا می‌خواهد ادامه پیدا کند؟

وقتی یکی از معتمدترین پزشکان نظام می‌گوید به‌عنوان درمانگر هرگز واکسن روسی تزریق نخواهد کرد، چگونه انتظار دارید هزاران پزشک و پرستار خسته از نبرد در خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا زیر بار آن بروند؟

زدن واکسن که اجباری نیست؛ وقتی بی‌اعتمادی گسترده شد و درصد بزرگی از ملت ایران از تزریق واکسن روسی (و در صورت ادامه بازی: چینی و کوبایی و حتی ایرانی) خودداری کردند، چگونه می‌خواهید اپیدمی را کنترل کنید؟ مگر می‌شود زدن واکسن را محدود به وفاداران به دولت و نظام سیاسی کرد؟

دوقطبی و شکاف در جامعه کم داشتیم که این هم اضافه شد؟ اول کرونا را سیاسی کردیم، بعد واکسن آن را. ادامه این بازی به‌نفع هیچ‌کس نیست؛ اما حالا دیگر چه کسی می‌تواند جمعش کند؟