واکنش ابوالفضل قدیانی به مرگ ساسان نیک‌نفس: مسئول اصلی خودکامهٔ ایران علی خامنه‌ای است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ابوالفضل قدیانی٬ زندانی سیاسی٬ در واکنش به مرگ ساسان نیک‌نفس در زندان طی بیانیه‌ای٬ نسبت به عدم احساس مسئولیت نسبت به جان زندانیان سیاسی اعتراض کرد.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته٬ به شرح زیر است:

روز دوشنبه ۳٫۱۷ خبر درگذشت ساسان نیک نفس زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ منتشر شد زندانی سیاسی مظلوم و بی پناه از جمله هزاران زندانی سیاسی تحت ظلم نظام استبداد دینی و عوامل سرکوبگرش که در اثر بی اعتنایی و عدم احساس مسئولیت نسبت به جان زندانی که قانونا مسئول حفظ جان زندانی اند جانش را از دست داد .

به گفتۀ وکیلش مادر ساسان نیک نفس با اصرار و التماس از مسئولین مربوطه خواست که به او مرخصی دهند که خانواده اقدام به مداوای وی کنند اما با این درخواست مخالفت شد .این رفتار بی رحمانه و قانون شکنانه با بیماری حاد و خطرناک زندانی در حقیقت قتل غیر مستقیم زندانی است . در این فاجعه دستگاه قضایی ،نیروهای امنیتی و مسئولین زندان مسئولند و باید پاسخگو باشند .اما مسئول اصلی خودکامهٔ ایران علی خامنه‌ای است که باید پاسخگو باشد زیرا این قبیل فجایع به خاطر آن است که حکومت غاصبانه و غیر مشروع او تداوم یابد.