واکنش باغ‌گلی به نسبت خانوادگی با خانواده علم‌الهدی؛ آیا وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پسرعمه همسر رئیسی است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزیر پیشنهادی آموش و پرورش گفت: بنده هیچ نسبتی جز برادر دینی با آقای رئیسی ندارم و حتی دانشجوی خانم علم‌الهدی هم نبوده‌ام و آشنایی من با ایشان در یک همایش علمی بوده است.

حسین باغ‌گلی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: اگر برای خود و خانواده‌ام مستندی به وجود آید که بابت همه مشورت‌ها در مدارس غیردولتی یک ریال دستمزد داشته باشم همین جا استعفا خواهم داد.

به گزارش روزنامه ایران، باغ‌گلی ادامه داد: بنده هیچ نسبتی جز برادر دینی با آقای رئیسی ندارم و حتی دانشجوی خانم علم‌الهدی هم نبوده‌ام و آشنایی من با ایشان در یک همایش علمی بوده است.