واکنش ترکیه به قرار داد شرکت آمریکایی با سازمان تروریستی ” ی پ گ / پ ک ک “

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت امور خارجه ترکیه در این زمینه اطلاعیه کتبی صادر کرد

ترکیه به امضای قرداد نفتی میان یک شرکت آمریکایی و سازمان تروریستی و تجزیه طلب ” ی پ گ / پ ک ک ” واکنش نشان داد.

وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد : قرار داد نفتی منعقده میان نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت کنترل سازمان تروریستی ” ی پ گ / پ ک ک ” قرار دارند ، با یک شرکت آمریکایی ، اقدامی است که حقوق بین المللی را به هیچ شمرده و هدفش ضربه تمامیت ارضی سوریه ، اتحاد و حق حاکمیت این کشور و تامین اعتبار مالی به تروریسم است. حمایت آمریکا از این اقدام مایه تاسف و تاثر ترکیه شده و غیر قابل قبول است.

وزارت امور خارجه در ادامه تاکید کرد : اخبار مربوط به امضای قرار داد بین سازمان تروریستی ” ی پ گ / پ ک ک ” که در سوریه از نام نیروهای دموکراتیک سوریه استفاده می کند ، با شرکت آمریکایی “Delta Crescent Energy LLC” برای استخراج ، پالایش و تجارت نفت در خاکهای سوریه در مطبوعات درج شده است.

در اطلاعیه وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به اینکه سازمان تروریستی ” ی پ گ / پ ک ک ” با این اقدام منابع طبیعی مردم سوریه را غارت کرده و بوضوح به مقاصد خود برای دستیابی به اهداف تجزیه طلبانه اش صحه گذاشته است چنین آمده است : منابع طبیعی سوریه به مردم سوریه متعلق است. حمایت آمریکا از این اقدام مغایر با حقوق بین المللی که حق حاکمیت مردم سوریه را پایمال کرده و تامین کننده منبع در آمد برای تروریسم است ، را اسف بار توصیف می کنیم. این اقدام که  با هیچ انگیزه مشروعی نمی تواند تحقق یابد، غیر قابل قبول است.