واکنش دیگری از ترکیه علیه ماکرون

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممقاله ای با عنوان ” حمایت فرانسه از خلیه حفتر در لیبی سرانجام با نتایج بد رو در رو شد ” در روزنامه د ایندپندنت با مرکزیت انگلستان بقلم گرفته شد

به گزارش ت رت فارسی، مقاله ای با عنوان ” حمایت فرانسه از خلیه حفتر در لیبی سرانجام با نتایج بد رو در رو شد ” در روزنامه د ایندپندنت با مرکزیت انگلستان بقلم گرفته شد.

در مقاله با اشاره براینکه، در پی شکست سنگین حفتر در غرب لیبی که فرانسه سالیان مدید از وی حمایت کرده و نقش مهمی در پیشروی او ایفا نموده است، باد در جهت برعکس می وزد، تاکید گردید، فرانسه که با اعتماد به امارات متحده عربی برای حفتر سرمایه گذاری کرده، در پی شکست او تنها مانده و فایده سرمایه گذاریهای سیاسی و دیپلماتیک را ندیده است.

در مقاله ضمن اشاره به اتهامات بی مسند امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه علیه ترکیه، گفته شد، مقامات فرانسوی با متهم کردن ترکیه با هدف دفاع از سیاستهای لیبی، خود را در وضعیت خنده داری قرار می دهند.

در مقاله به نقل از یک کارشناس در امور لیبی گفته شده است، فرانسه بدلیل حمایت طویل المدت از حفتر، اکنون نمی داند که چگونه عقب نشینی بکند. بجای دیدن اشتباهات، متهم کردن ترکیه بخاطر تمامی مسائل، آسانتر می نماید.