واکنش روزنامه حکومتی ابه خبر بازگشت مجری تلویزیون “من و تو”: فریدون فرخزاد هم می خواست به ایران برگردد که کشته شد!

پایگاه خبری / تحلیلی نگامروزنامه حکومت جمهوری اسلامی نوشت: برخی از سلبریتی‌ها تبدیل به همکاران بی‌جیره و مواجب شبکه تلویزیونی بهایی- انگلیسی من‌وتو شده‌اند.

در ادامه آمده است که البته تمایل بازگشت به ایران همواره با اخراج پاسخ داده نمی‌شود. فریدون فرخزاد خواننده و شومن که روزگاری در تلویزیون‌های سلطنت‌طلب علیه نظام دینی فعالیت می‌کرد پس از ابراز پشیمانی رسمی ‌از فعالیت سیاسی و بیان تمایلش برای بازگشت به ایران، در خانه مسکونی‌اش در آلمان به طرز فجیعی به قتل رسید.