واکنش سید احمد شمس به مناظره با عوامل نفوذی سیستم امنیتی

سید احمد شمس فعال سیاسی : بازنده اصلی مناظره دیشب ؛ سیستم امنیتی بود ؛ سیستمی که از نفوذی های نماز شب خوانی مانند محمود کاوه به استخدام اراذل و اوباش سقوط کرد ؛ همان هایی که سردار همدانی اقرار کرد در دهه هشتاد جایگزین نماز شب خوان ها شده اند.