واکنش وزارت امور خارجه ترکیه به تصمیم مجلس سنای آمریکا

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت امور خارجه ترکیه در این زمینه بیانیه کتبی انتشار داد

وزارت امور خارجه ترکیه تصویب پیش نویس قانونی پیش بینی کننده قبول ادعاهای کذایی ارامنه در مورد وقایع سال ۱۹۱۵ در مجلس سنای آمریکا را بعنوان نمونه شرم آوری از تلاش های سیاسی نمودن مسئله تلقی کرده و اعلام داشت : این اقدامی تخریب کننده برای وارد ساختن ضربه به تلاش های توسعه بخشی به روابط ترکیه و آمریکا می باشد.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه کتبی اعلام کرد : این تصمیم فاقد هر نوع پایه حقوقی و شعور تاریخی است.

در این بیانیه ضمن تاکید بر اینکه تصمیم متخذه فاقد جنبه متعهد کننده بوده و بی اعتبار است تاکید گردید : ترکیه به مبارزه ایی که برای حراست از منافع حیاتی خود در منطقه بعمل می آورد ، بدون تاثیر پذیری از اینگونه ناحقی ها و تصمیمات غیر قابل اذعان با قاطعیت ادامه خواهد داد.