واگذاری مرمت و احیاء ۹ بنای تاریخی به بخش خصوصی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، با پایان یافتن مهلت تمدید فراخوان عمومی واگذاری مرمت، احیاء و حق بهره‌برداری مدت معین برخی بناهای تاریخی فرهنگی، پاکت های ارسالی به دبیرخانه فراخوان، با حضور نماینده بازرسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی و اعضای کمیسیون مزایدات صندوق احیاء بازگشایی و نتایج این فراخوان اعلام شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صابتا، بعد از ارزیابی فنی و اقتصادی پاکت های ارسال شده به دبیرخانه فراخوان، ۹ متقاضی سرمایه گذاری، امتیاز لازم را برای مرمت، احیاء و حق بهره برداری مدت معین برخی بناهای تاریخی کسب کردند.


بنابر اعلام کمیسیون مزایده های صندوق احیاء، «خانه ناصح زاده» تبریز با کاربری فرهنگی، اقامتی و پذیرایی، «حمام پیر زرگر» اردبیل با کاربری بهداشتی و درمانی (حمام ایرانی) و پذیرایی، «قلعه کنجانچم» ایلام با کاربری فرهنگی، اقاتی و پذیرایی (مجتمع گردشگری بین راهی)، «اتاق آئینه» شهرکرد با کاربری فرهنگی، هنری و پذیرایی (نمایشگاه آثار هنری وشربتخانه)، «خانه تیزنو» با کاربری فرهنگی، هنری و پذیرایی، «ساباط و خانه مستوفی» بشرویه (خراسان جنوبی) با کاربری فرهنگی، هنری و تجاری ( خانه خلاق صنایع دستی و فرش دستباف) و اقامتی، «حمام مریان» تالش (گیلان) با کاربری فرهنگی و پذیرایی، «خانه سعادتخواه» تهران با کاربری فرهنگی و «مجموعه چرخاب اردکان» یزد با کاربری فرهنگی، هنری، اقامتی و پذیرایی، بناهای تاریخی هستند که به منظور مرمت، احیا و حق بهره برداری مدت معین به بخش خصوصی واگذار شد.

حجم سرمایه گذاری جذب شده در پی این فراخوان با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، می تواند زمینه توسعه زیرساخت های گردشگری در دوران پساکرونا را ایجاد نموده و اقدامی متمایز در جذب سرمایه گذاری و اعتماد به مردم محسوب می شود.