وحید یامین پور در سودای وزارت ارشاد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

اخیرا وحید یامین پور که به عنوان یکی از اعضای نمادین حلقه جوانان انقلابی شناخته می شود به شدت به دنبال جایگیری در دولت جدید بود که این تلاش به سرانجام خود نرسیده است.

وحید یامین پور با تلاش فراوان در رایزنی ها ، چند نقطه به خصوص وزارت فرهنگ را نشان کرده بود که قابل توجه است به دلیل استعلام منفی به نتیجه مطلوب او نرسید، و گویا مشخص شده که این استعلام منفی بدون دلیل نبوده است.