ورزشکاران ایرانی زیر منگنه حکم‌های حکومتی

  • حامد تقوی

رضا مددی وزشکار ایرانی یو اف سی گفته است ۲۵ آبان ماه قرار است در مقابل حریفی از اسرائیل به میدان مبارزه برود. او تاکید کرده است که با این کار؛ به دلایل امنیتی دیگر نمی‌تواند به ایران برگردد و برای دفاع از این عمل خود ادامه میدهد:” بازگشت من به میادین این است که به دنیا نشان دهم دو ورزشکار حرفه‌ای باوجود تفاوت فرهنگی، مذهبی و سیاسی می توانند با هم به رقابت بپردازند و پس از آن مانند دو دوست سالن مسابقات را ترک کنند. من عشق و احترام بسیاری برای ورزشکارانی که با فداکاری رقابت را برای ما فراهم می کنند قائلم”
مصاف بر این او گفته است: “داستان باخت مصلحتی سعید ملایی در نیمه نهایی مسابقات جودو قهرمانی جهان برای قرار نگرفتن برابر موکی ساگی اسرائیلی باعث شد تا من این گام را بردارم و یک بار برای همیشه به این داستان پایان دهم.”

این ماجرا نشان میدهد عمده‌ی وزرسکاران در ایران با محدودیت های شدید امنیتی مواجه هستند. و سیاست‌ها در وزرش و وزرش قهرمانی نقش کاملا دخالتگرانه‌ای دارد. دخالتگری که با روح ورزش و ورزشکار هیچ سازگاری ندارد و وزرشکاران را از هدفی که دنبال میکنند سرخورده میکند.