ورشکستگی بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام_ پنج بانک وابسته به نهادهای نظامی در خوشبینانه‌ترین حالت ۹۷ درصد سرمایه خود را بدهی دارند.


به گزارش سایت پژواک ایران، جمع دارایی‌های پنج بانک نظامی به بیش از ۱۸۲ میلیارد تومان می‌رسد اما این بانک‌ها حدود ۱۷۶ میلیارد تومان بدهی دارند.


در میان این بانک‌های ورشکسته، بانک قوامین با بدهی در حدود ۶۳ میلیارد تومان در راس قرار دارد. این بانک به نیروی انتظامی وابسته است طبق گزارش‌های منتشر شده کمی بیش از ۶۴ میلیارد تومان دارایی دارد.

بعد از بانک قوامین، بانک مهر اقتصاد، انصار، موسسه اعتباری کوثر و بانک حکمت ایرانیان قرار دارد.