ورشکستگی بانک ها در راه است

 

 

مهرداد شاکری

 

آمار منتشر شده در خصوص زیان دهی بانک های کشور

نشان می دهد که ۶ بانک کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند

خروج سرمایه های مردم از این بانک ها

به علت منفی بودن بازده کل دارایی

و همچنین منفی بودن حاشیه سود خالص

نشان از به پایان خط رسیدن این بانک ها در آینده ای نزدیک خبر دارد

اتفاقی که می تواند شوک بسیار بزرگی را به اقتصاد کشور و مردم وارد کند

این اتفاق درنهایت باعث بی اعتمادی مردم به بانک ها

و هجوم به سمت بازار طلا و ارز خواهد گردید

و باعث ایجاد تورمی بسیار شدید در کشور خواهد شد

آیا بانک مرکزی باز هم با تنفس مصنوعی

در لحظه آخر این ورشکستگی را به تاخیر خواهد انداخت؟

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما