ورود سه صیاد بلوچ آزاد شده از بند دزدان دریایی سومالی به ایران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، سه صیاد بلوچ که از سوی دزدان دریایی سومالی گروگان گرفته شده بودند، لحظاتی پیش وارد فرودگاه امام خمینی شدند.

این صیادان بلوچ که از سال ۹۴ به دست دزدان دریایی در سومالی اسیر شده بودند، با همکاری وزارت امورخارجه و برخی از نیروهای نظامی و امنیتی آزاد شدند.


آقایان عبدالله نوحانی، ابراهیم بلوچ نیا و جمال الدین دهباری سه صیاد آزاد شده هستند و این افراد آخرین گروه از صیادان در بند دزدان دریایی سومالی هستند که آزاد شده و به کشور منتقل شده اند.


این سه صیاد به همراه ۱۷ همکار همراه شان در دو لنج از کنارک و چابهار در جنوب سیستان و بلوچستان برای صید ماهی حرکت کردند و ۲۰ فروردین ۹۴ در بند دزدان دریایی سومالی اسیر شدند.