وزارت خارجه ترکیه به یونان درس تاریخ داد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامترکیه اعلام کرد که روز ۱۹ ماه می را به عنوان یک روز پر افتخار گرامی می دارد.

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که روز ۱۹ ماه می را به عنوان یک روز پر افتخار گرامی می دارد.

وزارت امور خارجه ترکیه با اعلام اینکه برخی از گروههای تندرو در یونان درصدد هستند تا روز 19 مه سال ۱۹۱۹، روزی را که مبارزه ملی ملت ترک آغاز شده است، را تحت الشعاع ادعاهای تخیلی خود قرار دهند بیانیه ای منتشر کرد.

وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه تاکید کرد که برگزاری برنامه هایی با هدف دمیدن بر آتش تنفر و تحریف تاریخ از سوی برخی از سیاستمداران یونانی قابل قبول نیست.

در هیمن زمینه وزارت خارجه ترکیه با ارایه برخی از دلایل تاریخی، اقدام به تدریس درس تاریخ برای یونانیهای تندرو کرد.

مطابق بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه ترکیه، روز ۱۹ ماه می سال ۱۹۱۹ آغاز مبارزه ملی ملت ترک برای دستیابی به رهایی و تاسیس جمهوری ترکیه است و همه ساله در داخل و خارح ترکیه گرامی داشته می شود.

این بیانیه با تصریح اینکه نیروهای اشغالگر یونان قتل عامهای باورنکردنی ای را علیه ملت ترک براه انداخته اند و در این خصوص از سوی متفقین خود یونان نیز کمیسیون تحقیقی تشکیل شده است، افزود: جرایم شناسایی شده ارتش یونان را برای جلب دقت آنها ارجاع می کنیم. به خوبی روشن است که ادعاهای غیر مستند طرف یونانی با عقل، وجدان و حقیقت همخوانی ندارد.

ضمن اینکه این قبیل اظهارات، هماهنگ با اهداف دو کشور در زمینه گسترش مناسبات نیست و می تواند برای نسلهای آینده میراث بدی تلقی شود.