وزارت دفاع ملی ترکیه حمله تروریستی علیه کشیش ارمنی را محکوم کرد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت دفاع ملی ترکیه حمله تروریستی علیه کشیش کلیسای کاتولیک ارمنی و پدرش که منجر به مرگ ایشان گردید را محکوم کرد

وزارت دفاع ملی ترکیه حمله تروریستی علیه هوسپ بدویان کشیش کلیسای کاتولیک ارمنی و پدرش در منطقه ای از سوریه که تحت کنترل سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک میباشد و منجر به مرگ ایشان گردید را محکوم کرد.

در این رابطه پیغامی از حساب تویتتری وزارت دفاع ملی ترکیه منتشر شده و اعلام گردید: “از کشته شدن هوسپ بدویان کشیش کلیسای کاتولیک ارمنی و پدرش در نتیجه حمله ای تروریستی مطلع شده و بسیار متاسف شدیم. این حمله تروریستی را که سعی در جلوگیری از ایجاد صلح در منطقه را دارد، به شدت محکوم میکنیم.”