وزارت دفاع ملی ترکیه: دیروز گشت زمینی نیروهای ترکیه و روسیه به پایان رسید

پایگاه خبری / تحلیلی نگاموزارت دفاع ملی ترکیه اعلام داشت که دیروز گشت زمینی نیروهای ترکیه و روسیه بر اساس برنامه ای که طرح ریزی شده بود، به پایان رسید

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام داشت که دیروز گشت زمینی نیروهای ترکیه و روسیه که در منطقه میان کامیشلی و دریک در شرق رودخانه فرات انجام میگردید، بر اساس برنامه ای که طرح ریزی شده بود، به پایان رسید.

بر اساس بیانیه کتبی از وزارت اعلام گردید: “گشت زمینی نیروهای ترکیه و روسیه که در شرق رودخانه فرات ادامه دارد، با دقت  به حساسیت لازمه در خصوص امنیت مردم و پرسنل نظامی در مقابل تحریک کنندگان، همانگونه که طرح ریزی شده بود، به پایان رسید.”

در این بیانیه همچنین گفته شد: “در سومین گشت زمینی که در منطقه میان کامیشلی و دریک  انجام میگردید، ۴ خودرو از سوی هر دو کشور، جمعا ۸ خودرو و همچنین پهبادها شرکت کردند. سربازان ترک و روس در فاصله ۱۰ کیلومتری و در منطقه ای به طول ۸۸ کیلومتر به گشت زنی پرداختند.”