وزارت صلح افغانستان تاسیس شد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامپس از تصویب مجلس این کشور، این وزارتخانه نخستین جلسه خود را در مورد روند صلح، در کابل برگزار کرد

به دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، برای ایجاد تسریع در مذاکرات صلح با طالبان وزارت صلح تأسیس شد.

پس از تصویب مجلس این کشور، این وزارتخانه نخستین جلسه خود را در مورد روند صلح، در کابل برگزار کرد.

غلام یحیی عباس، معاون وزیر صلح افغانستان، در سخنرانی خود در این نشست گفت: این وزارتخانه برای ایجاد هماهنگی های بهتر در مذاکرات صلح و تجمیع همه نهادها و سازمانها در زیر یک چتر برای انجام رایزنی ها در مورد صلح  تلاش خواهد کرد

عباس با تاکید بر اینکه شورای عالی صلح نیز به این وزارتخانه در جهت حصول صلح با طالبان کمک خواهد کرد، گقت: از تجربیات این شورا در مورد صلح استفاده خواهیم کرد.

وی تاکید کرد که برای شروع مذاکرات صلح با طالبان به شکل جدی فعالیت خواهیم کرد.

گفتنی است، شورای عالی صلح افغانستان در سال ۲۰۱۰ توسط رئیس جمهور پیشین حامد کرزی تأسیس شده است.