وزارت کار شعبه دوم کمیته امداد می شود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

در حالی که بحران در صندوق ها و سازمان تامین اجتماعی روز به روز بیشتر می شود و این بحران دامن گیر دولت سیزدهم است، رئیس جمهور در اقدامی عجیب وزارتخانه عریض و طویل کار را به فردی فاقد تجربه و دارای نظریات اقتصادی عجیب سپرد.

عبدالملکی پس از حضور در وزارت کار با انتخاب رفقای خود در کمیته امداد به سمت های مختلف این وزارتخانه، وزارت کار را به شعبه دوم کمیته تبدیل کرده است.

این در حالی است که تفکر حاکم بر نهاد حمایتی مانند کمیته امداد با فلسفه و ساختار و نقش وزارت کار تفاوت بسیار دارد. در جدیدترین انتصاب عبدالملکی احمد خانی نوذری مدیر کل راهبری شغلی کمیته امداد را به سمت معاون اقتصادی وزارت کار منصوب کرد. معاونت تخصصی که قطعاً می بایست یک اقتصاددان کارکشته تصدی آن را بر عهده می گرفت.

عبدالملکی به دلیل ضعف در تجربه و دانش، با کوتوله پروری قصد دارد حاکمیت خود بر وزارت کار را استحکام بخشد.

سکوت رئیس جمهور در قبال روند کمیته امدادیزاسیون وزارت کار عجیب است.

✍️ دیدگاه شما 🙏