وزرای فاسد احمدی نژاد همچنان در حال تخریب کشور

 

 

مهرداد شاکری

 

باید چندین سال دیگر بگذرد و یک مرجع مستقل با جمع آوری

اسناد و مدارک تخلف مدیران در دولت های مختلف در ایران

و بررسی تخلفات مالی و فسادهای گسترده

از طرف دولتمردان در زمان ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد

و انتشار آن و گواهی تاریخ براین اسناد و مدارک

حجم فساد در دولت های محمود احمدی نژاد را نشان دهد

تا مردم به خوبی از این فساد سیستماتیک آگاه شوند

خیلی از دلسوزان کشور چه در زمان حیات و عمر دولت های نهم و دهم

سعی کردند فساد احمدی نژاد و یارانش را به حاکمیت گوشزد نمایند

اما رهبر ایران با دفاع تمام قد از احمدی نژاد و دولت وی

اجازه انتشار این اسناد و مدارک را نداد

و احمدی نژاد بسیاری را به دلیل افشای فسادهای خود

و اطرافیانش با چراغ سبز رهبر ایران از زندگی ساقط کرد

مدیران و وزیران دولت های نهم و دهم همچنان می کوشند

با سواستفاده از پولهای دزدی که در اختیار دارند

بیشتر حق مردم را بخورند و پایمال کنند

پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت نهم

یکی از همین دست وزرای فاسد احمدی نژادی می باشد

که با تایید رهبر توانست کشور را غارت کند

احمدی نژاد و خامنه ای با استفاده از مدیران فاسد

کشور را به ته دره تاریکی پرت خواهند نمود

 

 

نگام ، ناگفته های ایران ما