وزیر جدید بهداشت مزاح فرموده

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – محمد ارسلانی

به نظر می رسد قرار است وزارت بهداشت

از نظر وزرای قدیم و جدید

محلی برای به سخره گرفتن دردهای مردم باشد

و این سخره گرفتن

از وزیری به وزیر دیگر منتقل می شود

وزیر جدید بهداشت

مدعی شده است که با قرنطینه هوشمند

و واکسیناسیون جلوی کرونا را خواهد گرفت

و بزودی سفر با هواپیما و قطار و اتوبوس

بدون کارت واکسن ممکن نمی باشد

این مزاح تلخ وزیر بهداشت

در حالی است

که تاکنون هیچ واکسنی با ایمنی بالا وارد کشور نشده

و تاثیرگذاری واکسن های تزریقی در کشور

در هاله ای از ابهام قرار دارد

مردم بعضا باید بابت تزریق آب مقطر

کارت واکسن دریافت کنند