وزیر خارجه اوروگوئه اعلام کرد که استعفا داده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام تالوی نامه استعفای خود را که به رئیس جمهور تقدیم کرده است را در حساب تویتتری اش منتشر کرد

به گزارش ت رت فارسی، ارنستو تالوی وزیر خارجه اوروگوئه اعلام کرد که استعفا داده است.

تالوی نامه استعفای خود را که به رئیس جمهور تقدیم کرده است را در حساب تویتتری اش منتشر کرد.

وی با اظهار اینکه قصد دارد مقام خود در وزارت خارجه را تا پایان سال ادامه دهد، ابراز داشت: “قصد ممانعت از انتصاب وزیر خارجه مناسب که در حکومتتان جای بگیرد را ندارم.”

گفتنی است که اخبار مربوط با استعفای تالوی ماه گذشته در رسانه ها منتشر شده بود.

حزب کولورادو که تالوی رئیس آن میباشد، سال گذشته در نتیجه مرحله اول انتخابات عمومی سوم شده و در دور دوم نیزبا تفاوتی بسیار کم، لاکالی پو پیروز شده بود.

انتظار میرود فرانسیسکو بوستیللو فیر اوروگوئه در مادرید جایگاه تالوی را بگیرد.