وزیر سابق افغانستان در آلمان پیتزا رسانی می کند!

به نقل از پرتال E News، سید احمدشاه سادات وزیر سابق مخابرات افغانستان که در سال ۲۰۲۰ به آلمان پناه برده بود، به عنوان پیتزا رسان در شهر لایپزیگ کار می کند.

به گفته این پرتال، وزیر سابق افغانستان کارمند سرویس تحویل لیفراندو است و پیتزا را توسط دوچرخه به مشتریان تحویل می دهد.

به گزارش Leipziger Volkszeitung، سادات از سال ۲۰۱۸، عضو کابینه اشرف غنی بوده است.

در سال ۲۰۲۰، اشرف غنی او را مجبور به کناره گیری کرد پس از آنکه از انتقال بودجه وزارت مخارات برای مبارزه با طالبان خودداری کرد. در نتیجه، وزیر سابق به آلمان رفت و در آنجا زندگی جدیدی را آغاز کرد.