وزیر کار باید ماهانه ۳۰ هزار میلیارد ﺗﻮﻣﺎن حقوق بدهد

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

شنیده شده وضعیت وزارت کار و رفاه بخاطر پیچیدگی های این وزارت خانه و تعداد حقوق و مستمری بگیر زیاد این وزارتخانه بسیار سخت است.

به گونه ای که وزیر کار باید ماهانه ۳۰ هزار میلیارد ﺗﻮﻣﺎن مجموعه حقوق پرداخت کند و عملا کل ماه باید وقت خود را صرف تامین این مبلغ بنماید.

همچنین شرکت های فراوان زیر مجموعه این وزارتخانه و رانت های کلانی که در شستا رخ داده و می دهد از سختی های کار در این وزارتخانه سنگین است.

یکی از کارشناسان گفته تنها، فردی می تواند در این وزراتخانه توفیق داشته باشد که صرفا با انگیزه الهی و قصد قربت وارد شود و گرنه زمین خواهد خورد.