وزیر کشور ترکیه: ترکیه هتل داعشی ها نیست

پایگاه خبری / تحلیلی نگامخروج اعضای سازمان تروریستی داعش از کشور آغاز شد.

خروج اعضای سازمان تروریستی داعش از کشور آغاز شد.

اسماعیل چاتاکلی سخنگوی وزارت کشور  اعلام داشت که یکی از اعضای امریکایی سازمان تروریستی داعش، پس از اتمام امور اداری، از خاکهای ترکیه خارج گردید.

وی افزود: “برنامه سفر ۷ تروریست آلمانی نیز تنظیم شده، روز ۱۴ نوامبر از کشور خارج خواهند شد. یک تروریست دانمارکی نیز پس از انجام امور قضایی، به کشورش ارسال خواهد شد.”

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه هفته گذشته طی سخنانی در رابطه با ارسال اعزای سازمان تروریستی داعش به کشورهایشان، خطاب به کشورهای غربی گفته بود: “از روز دوشنبه، اعضای سازمان تروریستی داعش را به کشورهایی که شهروندشان میباشند، ارسال خواهیم کرد. حتی اگر اعضای سازمان تروریستی را از حق شهروندیشان محروم کنید، باز هم به کشورتان میفرستیم. ببینیم که حساب کارهایتان را به چه شکلی به شهروندان خودتان پس خواهید داد. ما هتل داعشی ها نیستیم.”