وضعیت دیگر قرمز نیست بلکه سیاه است

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – ✍️کریم بخش کردی تمندانی

سخنان وزیر محترم بهداشت و درمان در مورد وضعیت کرونا در سیستان و بلوچستان بیشتر از کرونا مردمی را که کرونا به گروگان گرفته ، اذیت کرد و ازار داد.

وزیر کیلومتر ها دورتر وضعیت سیاه و اسف بار ما را سیاه نمایی می بیند؟! شاید حق با وزیر باشد که خود را سردار مبارزه با کرونا می نامد، سرداری که متاسفانه بی خبر از فاجعه تلخی است که در سیستان و بلوچستان در حال رخ دادن است؟!

سردار نمی داند که یک استان بی دفاع و بدون امکانات و تجهیزات را لشکر کرونا فتح کرده و بی رحمانه تر از لشکر مغول قتل عام می کند. کرونا انقدر جان گرفته است که وضعیت دیگر قرمز نیست، بلکه سیاه شده است و در این سیاهی جایی برای سیاه نمایی نمانده است؟!

آری سردار مبارزه با کرونا بیا اینجا و از نزدیک ببین که کرونا جبهه جنوب شرق را که روزی مردان مردش پوزه هر متجاوز را به خاک می مابیدند و تسلیم نمی شدند، امروز در مقابل لشکر کرونا بخاطر نبود امکانات و تجهیزات راهی جز تسلیم و اسارت ندارند.

اگر نمی خواهید واقعیت تلخ و سیاه ما را ببینید و بدانید و همدردی کنید، نمک بر این زخم ریش نریزید و ان را سیاه نمایی نخوانید؟!

سردار و فرمانده مبارزه با کرونا این چند کلمه را از اردوگاه اسرای کرونا در استان سیستان و بلوچستان برایت نوشتم ، جایی که کرونا با اسرا خیلی بدتر از اردوگاه نازی ها با اسرا رفتار می کند.

هلوکاست واقعی در اینجا در جریان است، مردم همه تب دارند و رنجور و از درد به خود می پیچند ، تنها گورستان ها ابادند و شاید روزی فرمانده به این جبهه بیاید که نوشدارو بعد از مرگ سهراب باشد .

فرمانده به دل نگیر ، جنگ است و مبارزه به جای سفر به شمال ایران که اندکی ارام و مردم کرور کرور برای دریافت واکسن به کشور جنگ زده ارمنستان برای واکسن صف بسته اند و پیام خوبی برای فرمانده نیست به بلوچستان بیا و ببین ان سیاه نمایی که شما از دور می بینید سیاهی اتش و دودی است که لشکر بی رحم کرونا راه انداخته است. و در این مرز ارمنستانی نیست که واکسن رایگان بزند و بازار الکل خود را هم رونق دهد؟!

اری به گفته حافظ:

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟