وضعیت آشفته دولت; استیضاح و استعفا یکی پس از دیگری

 

سهراب سهیلی

از ابتدای دولت دوازدهم، چند وزیر از جمله وزیر کار استیضاح شده اند،

و بسیاری هم تهدید به استیضاح شده اند با گرفتن تذکر از مجلس.

استعفای وزیر بهداشت و خبر تایید نشده استعفای اسحاق جهانگیری

نشان از بحران در کابینه دولت روحانی دارد.

بحرانی که کسری بودجه علت اصلی آن است

ماندن در وضعیت بحرانی و تغییر ندادن این وضعیت

تاثیر منفی تری نسبت رفتن دارد

از این رو وزیر بهداشت فرار را بر قرار ترجیح داده است.

در شرایطی که کشور در سختترین شرایط اقتصادی به سر می برد

دولت با فشار دولت در سایه

بودجه نهاد های اصلی و حیاتی کشور را کاهش داده

و بر بودجه نهادهای غیر ضروری افزوده

در چنین وضعیت نابرابری، مشخص است که مسئول اگر شرافت داشته باشد

یا آشکارا اعتراض می کند و یا استعفا می دهد.

نگام ، ناگفته های ایران ما