وضعیت زنان روستایی در ایران؛ به بهانه روز جهانی زنان روستایی

  • حامد تقوی

امروز روز جهانی زنان روستایی است. آمارها نشان می‌دهند ۴۰ درصد زنان در ایران در روستا سکونت دارند. یعنی در واقع زنان روستایی جمعیت قابل ملاحظه ای از جوامع مختلف را تشکیل می دهند. اغلب افرادی که در روستاها زندگی میکنند از ابتدایی ترین امکانات معیشتی به دور هستند. آمارها نشان میدهد بسیاری از زنان روستایی محروم از تحصیلند که این موضوع ارتباط مستقیمی با مسئله فقر دارد. دومین نکته که بسیار حائز اهمیت است، وضعیت بهداشت این مناطق روستایی ست. با توجه به بالا بودن آمارهای جمعیتی در روستاهای ایران، پایین بودن استانداردهای بهداشتی در این مناطق که گریبانگیر آنهاست، یک فاجعه تمام عیار انسانی را در انتظار میشکد. اتفاق تلخ روستای “چناران محمودیان” در واقع یکی از همین اتفاقات است. که بیشتر مردم این روستا به دلیل کمبود امکانات پزشکی و بهداشتی دچار شیوع ویروس hiv شدند. البته این اتفاق ممکن است اگر توجهی به مناطق محروم نشود دوباره به اشکال گوناگون تکرار شود.
نکته مهم بعدی حق و حقوق دستمزد برای زنان روستایی است که آنها از این حقوق انسانی برخوارد نیستند. یعنی برای مثال زنان در نگهداری و مراقبت از دام و طیور و برخی فعالیتهای مربوط به بازاریابی و فروش محصولات از جمله زمینه های مشارکت زنان در کار کشاورزی به شمار می روند. در کنار کار کشاورزی، تقریبا تمامی فعالیتهای مربوط به خانه، اعم از پخت و پز، نگهداری بچه ها و نظافت منزل نیز به عهده زنان روستایی می باشد اما هیچگونه حقوق و دستمزد درخور یا برابری با مردها به آنها تعلق نمیگیرد که همین نکته ، مصداق واضح نا برابری جنسیتی و معیشتی است.