وقاحت از روی او میبارد…

کارتون قابل تامل هادی حیدری؛کاریکاتوریست مطرح کشور از اوضاع فعلی محمود احمدی‌نژاد