وقتی کریمی قدوسی گندم ری را با گندم کابل عوضی می‌گیرد

✍️ احمد زیدآبادی

جلیل رحیمی جهان‌آبادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواستار پاسخ قاطع ایران به تعرض جنگندۀ آمریکایی به هواپیمای مسافربری شرکت ماهان‌ایر شده است.


وی در عین حال تأکید کرده است که پاسخ قاطع به آمریکا و اسرائیل باید با دقت و بدون ایجاد تنش جدید باشد!


من که هر چه فکر کردم، نتوانستم اقدامی را که “هم قاطع باشد و هم تنش جدیدی ایجاد نکند” تصور کنم. خوب است این آقای نماینده مصادیقی هم برای این نوع رهنمودهای خود، پیشنهاد دهد تا خلق‌الله گمان نکنند جمع این دو فعل محال است!


البته آقای رحیمی گویا جزو نمایندگان میانه‌رو مجلس است. او همان کسی است که سال پیش کریمی قدوسی با او در افتاد و خطاب به وی گفت: “با اطمینان عرض می‌کنم که نه گندم کابل را خواهید خورد و نه عدسی مجلس یازدهم را!”


اظهارِ اطمینان کریمی قدوسی البته پوچ از کار در آمده است چرا که رحیمی جهان‌آبادی وارد مجلس یازدهم شده و لابد از عدسی آن هم می‌خورد! حالا چرا عدسی؟ مگر در مجلس به نمایندگان عدسی می‌دهند؟ بعید می‌دانم!


ظاهراً منظور کریمی قدوسی ازعدسی چیز دیگری مثلاً چلوکباب بوده است! لابد می‌پرسید، چلوکباب چه ربطی به عدسی دارد؟ خب، همان ربطی که کابل به ری دارد! وقتی کریمی قدوسی گندم ری را با گندم کابل عوضی می‌گیرد، فرض عدسی به جای چلوکباب جای شگفتی دارد؟