وقتی ارتش سایبری برای نیل به اهدف خود ، دست به دامان برخی از خارج نشینان هتاک و فحاش با اکانت های فیک و بعضا واقعی می شود

این فرد خارج نشین با اکانت فیک از دو سازمان انقلابی!!! زیر مجموعه سپاه پاسداران پروژه می گیرد.

به او دیتا می دهند، درجریان مسائل قرار می گیرد، در مثلا موج ها و طوفانهایشان استفاده می کنند و گاها دیتاهای خاص را به علت اینکه خارج از کشور است و از تبعات مسئله به دور است برای طرح و انتشار در اختیارش قرار می دهند.

اما متوجه نیستند که این ادبیات رکیک و زشت و طرح مسائل اروتیک و جنسی با ظاهر مقدس و مذهبی و انقلابی سپاه که نهاد بالای دست جوجه سایبری های مجازی است کاملا در تضاد است. اگر چه که با ذات عوامل دخیل در ارتش سایبری کاملا مطابق است.

ورود عوامل ارتش سایبری به عنوان زیرمجموعه های سپاه پاسداران به این منجلاب از چند مصداق و مورد به یک رویه دائمی تبدیل شده است و فحاشی و هتاکی های بی ادبانه و دشنام های ناموسی ، سیره مستمره ارتش سایبری و عوامل آن ها در داخل و خارج از کشور شده است.

معمولا هجوم ها و لشکر کشی های پر تعداد مجازی پای پست های افراد شاخص مرتبط با ارتش سایبری و حمایت های رگباری از آنان و فحاشی به منتقدان آن ها ، با اکانت های فیک و مجازی ، کاملا مشخص می کند که چه کسانی از عوامل مرتبط با ارتش سایبری به ویژه در خارج از کشورند.

عوامل ارتش سایبری در داخل کشور و نوچه های آنان در خارج از کشور با دریافت پول های سرسام آور ، هر چند اهداف بالادستی ها را اجرا می کنند اما بارها مشاهده شده در ایام فراغت با همان اکانت های اصلی یا فیک سازمانی به صورت تفننی اقدام به ارتباط با جنس مخالف و ورود به بحث های غیر اخلاقی با آنان نموده و گاهی از اوقات این ارتباط ها منجر به ارتباط های حضوری و روابط غیراخلاقی شده است.

نمونه ای از افراد مرتبط با ارتش سایبری پیمان عارف می باشد که همواره لشگری از اکانت های واقعی و فیک به طرفداری از او و لایک کردن پست های او مبادرت می ورزند ، و هم چنین به تعریف و تمجیدهای مبالغه آمیز از پست های او می پردازند ، و در بسیاری از موارد منتقدان را با فحاشی و الفاظ رکیک مورد هجمه قرار می دهند.

نکته جالب توجه آن که خود پیمان عارف هم بعضا با اکانت های فیک ذیل بسیاری از پست های افراد مشهور کامنت می گذارد ، به عنوان مثال کامنت گذاری او پای اولین پست محمد علی زم پس از اعدام فرزندش روح الله زم همراه با زخم زبان ، حکایت از ذات پست و رذیلانه این دسته از عوامل ارتش سایبری دارد.

نکته قابل توجه تر ری توییت های پیمان عارف توسط برخی از نیروهای به ظاهر ارزشی !!! و مرتبط با سایبری ها مانند علی قلهکی و تکثیر آن ها میان نیروهای موسوم به ارزشی است که پرده از ارتباط پیمان عارف و برخی از خارج نشینان با ارتش سایبری برمی دارد.