وقتی دستت از قدرت کوتاه می‌شود و به صورت هم‌پیمانت چنگ می‌زنی

حمید رسایی از زاکانی و افرادی که او را به عنوان شهردار تهران انتخاب کردند انتقاد کرده و گفته اگر عضو یک حلقه خاص باشی قانون نادیده گرفته می شود؛بالاتر از آن، نهی علنی و صریح رهبر انقلاب به بایگانی می رود.

گفتنی است این فرد برای لایه‌های قدرت افراطی دیگر کارآیی ندارد و بارها در گزینش‌هایی برای مناصب مختلف خط خورده است و حال اینگونه به یارغار خود می‌تازد.

مشغول شدن این جماعت به یکدیگر از برکات حرص قدرت است که تشنگان آن را دچار می‌کند.

امیر ب ۷۴ en Twitter: "روز تصویب #برجام یادم‌ نمیره. غیرت رسایی ، زاکانی ،  نبویان ، کوچک زاده و حسینیان ، گریه های زارعی ، استبداد لاریجانی ، موافقت  به اصطلاح
دریافت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی رسایی و زاکانی از وزارت ارشاد دولت  احمدی نژاد