وقتی دولت در صرافی‌های خودش قیمت دلار را ۲۱ هزار تومان تعیین می‌کند، توقع دارید قیمت ارز در بازار چقدر باشد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، مسعود دانشمند بیان کرد: الان که قیمت دلار در حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است با زمانی‌که به ۲۵ هزار تومان رسیده بود،‌ تفاوت چندانی ندارد. فقط وقتی دولت قیمت ارز را در سامانه صرافی‌های ملی و دولتی خودش ۲۱ هزار تومان تعیین می‌کند توقع دارید قیمت ارز در بازار آزاد چند باشد؟

به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی اظهار داشت: اگر دولت در بازار، ارز عرضه کند قیمت آن کاهش و درغیر این صورت قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد؛ این موضوعی بدیهی است. چرا هفته گذشته قیمت ارز کاهش پیدا کرد، چون دولت ۱۰۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما فروخت و قیمت‌ها کاهش پیدا کرد و با عدم تزریق دوباره قیمت افزایش یافت.

وی بیان کرد: الان هم که قیمت دلار در حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است با زمانی‌که به ۲۵ هزار تومان رسیده بود،‌ تفاوت چندانی ندارد. فقط وقتی دولت قیمت ارز را در سامانه صرافی‌های ملی و دولتی خودش ۲۱ هزار تومان تعیین می‌کند توقع دارید قیمت ارز در بازار آزاد چند باشد؟

عضو اتاق بازرگانی افزود: اگر قرار است دولت قیمت ارز را کاهش دهد بیاید و قیمت دلار را در صرافی خودش هفت تومان تعیین کند! وقتی دولت خودش قیمت را در صرافی‌های ملی ۲۱ هزار تومان تعیین می‌کند معلوم است که قیمت بازار آزاد آن ۲۴ هزار تومان می‌شود و شکی در آن نیست. بنابراین هیچکدام از این مسائل از مکانیزم یک اقتصاد روشن پیروی نمی‌کنند و از مکانیزم عرضه و تقاضایی که دولت هدایت می‌کند، حادث می‌شود.