وقتی صداقت و شفافیت نباشد مردم بین دوست و دشمن تفاوت نمی‌گذارند!

✍️امید فراغت

اگر واکسن آمریکا و انگلیس به زعم دولت و مخصوصا وزیر بهداشت و درمان قابل اعتماد نیست مردم با وجود حرف‌های متناقض برخی مسئولان و پنهان‌کاری‌هایی که مصداق آن نیز وجود دارد چطور و چگونه به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های آنان اعتماد کنند؟!

تعارف را کنار بگذاریم و متوجه رابطه زخمی و جراحت خورده ملت- دولت به معنی عام باشیم! سال‌هاست برخی کارشناسان و تاثیرگذاران سیاسی بر این نظر هستند که مردم حق دارند بدانند و چرا مردم را نامحرم به حساب می‌آورید؟ پیام مشارکت حداقلی در انتخابات مجلس یازدهم چیست؟ شاید پاسخ‌تان این است که مردم به دلیل اعتماد زیاد، حق انتخاب‌شان را به عده قلیلی واگذار کرده تا آنان به جای اکثریت رای بدهند! اما واقعیت این است اکثریت مردم به دلیل سرخوردگی و ناامیدی که در اصل همان بی‌اعتمادی به گشایش‌های مد نظرشان است عطای انتخابات مجلس یازدهم را به لقایش بخشیدند! اگر واکسن آمریکا و انگلیس قابل اعتماد نیست شما مسئولان جمهوری اسلامی برای جلب اعتماد مردم چه اقدام و عمل‌هایی داشته‌اید؟!

به عنوان مثال فقط به اظهارات مقام‌های دولتی و …در خصوص خرید و تولید واکسن کرونا دقت کنید، چه برداشتی از صحبت‌های آنان می‌شود؟! کار دشمن دشمنی کردن است اما کار دوست چیست؟ برخی دوگانه‌گویی‌های مسئولان باعث شده که مردم از ریسمان سیاه و سفید هم می‌ترسند! وقتی صداقت و شفافیت نباشد بین دوست و دشمن تفاوتی نیست! بنابراین ابتدا باید روابط ملت- دولت به معنی عام ترمیم شود وقتی اتحاد و انسجام ملی برقرار شد و مردم و مسئولان در فضای مفاهمه و درک متقابل و مهم‌تر در فضای اعتماد متقابل قرار بگیرند بسیاری از ابهامات خود به خود حل خواهد شد و همه نگاه‌ها کارکرد داخلی خواهد گرفت!

سال‌هاست تمرکز اکثریت مسئولان در فضای سیاست‌خارجی و منطقه‌ای معطوف بوده و نسبت به فضای داخلی تمرکز کم‌تری شده است و این عدم توازن و تناسب در سیاست‌خارجی و داخلی باعث خلاء‌هایی شده است که فقط صداقت و شفافیت این شکاف به وجود آمده را پُر خواهد کرد! در فضایی که انواع و اقسام رسانه‌های داخلی و خارجی نقش آفرینی دارند و اخبار و اطلاعات در دسترس همگان قرار می‌گیرد بهترین تاکتیک و استراتژی این است که خود منبع انتشار اخبار صحیح باشید نکته مهم این است روابط مطلوب ملت- دولت‌ها به معنی عام به مویی بند است چرا که با یک خبر ناصحیح و حتی یک پنهان‌کاری موقت، تخم بدبینی و بی‌اعتمادی کاشته می‌شود! و بی‌اعتمادی نیز مانند خود را زایش می‌کند! همان‌طور که از دلِ صداقت، صداقت بیرون می‌آید از دلِ یک دروغ، هزاران دروغ تولید می‌شود! گاه سیاست‌مداران به دلیل توجه افراطی به کلان‌ها، از جزئیات غافل می‌شوند و چنین رویه‌ای خطرناک است چرا که جزئیات در فرآیند زمان، کُل را می‌سازد. نباید ملت احساس تنهایی داشته باشد و چنین احساسی جامعه‌سازی تولید نخواهد کرد. متاسفانه یکی از پاشنه آشیل‌های اکثریت مسئولان این شده که نحوه مواجهه با جامعه امروز ایران را نمی‌دانند و این آسیب و چالش اگر حل و فصل نشود در فرآیند زمان خطرآفرین خواهد شد!

✍️ دیدگاه شما 🙏