وقتی صداوسیما در اعلام خبر انصراف هم بیطرف نیست!

شنیده ها

درحالیکه محسن مهرعلیزاده به نفع عبدالناصر همتی از انتخابات ریاست جمهوری کناره‌گیری کرده ولی صداوسیما در بخش خبری تنها به خبر کوتاه انصراف محسن مهرعلیزاده از ادامه انتخابات بسنده کرد.

اما در مقابل، بخش خبری تلویزیون در خبر انصراف زاکانی از انتخابات، با مخابره کامل آن به انصراف زاکانی به نفع سید ابراهیم رییسی اشاره کرد.

محسن مهرعلیزاده در مناظره‌ها با انتقاد از صداوسیما گفته بود که مردم به آن اعتماد ندارند و مرجعیت رسانه به لندن (شبکه‌های ماهواره‌ای) منتقل شده است.