وقتی فهرست زندانیان سیاسی شبیه فهرست قبولی‌های کنکور می‌شود!

✍️ احمدرضا حائری

چند روز پیش تماس گرفت و گفت:” امیرحسین مرادی هستم فرزند خلیل” به گمانم فرزند خلیل را گفت تا او را با بقیه امیرحسین مردای‌ های زندان ‌‎اشتباه نگیرم، یکی امیرحسین مرادی که از زندانیان اعتراضات آبان ۹۸ است، و دومی امیرحسین مرادی دانشجوی نخبه دانشگاه شریف که الان ۱۵ ماه است بلاتکلیف زندانی شده و در بازداشت موقت! به سر می‌برد، و این سومی هم که از زندانیان اعتراضات دی‌ماه ۹۶ است و با حکم یک سال حبس در زندان تهران بزرگ زندانی بود و در تماس اخیرش خبر داد که از دو ماه پیش رای باز شده و به ناچار از صبح تا عصر برای سازمان زندان‌ها بیگاری می‌کند و این‌گونه در حال سپری کردن حکمش است!

با خودم فکر می‌کنم که از برکت تحول قضایی آقای ‎رئیسی فهرست زندانیان سیاسی کشور چیزی شبیه به فهرست قبولی‌های کنکور شده و برای یافتن نام شخص موردنظرتان باید حتما کد ملی‌اش یا چون امیرحسین حکایت ما نام پدرش را به خاطر داشته باشید!

در موضوع زندانیان سیاسی نقد ما به دستگاه قضایی این بوده که قضات، بازپرس ها و دادیاران آن مستقل از ضابطان قضایی در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیستند و دوستان رسانه‌ای آقای رئیسی به جای پاسخ به این نقد و حل معضل خانمان‌برانداز استقلال قضایی، با اشاره به افزایش میزان استفاده از عفو درباره زندانیان سیاسی در دو سال اخیر، این موضوع را شاخصی برای اثبات تحول قضایی در دوره آقای رئیسی دانسته و نقد اصلی درخصوص فقدان استقلال قضات را تعمدا نادیده می‌گیرند.

واقعیت این است که همین معضل عدم استقلال قضات در کنار افزایش نارضایتی شهروندان و به راه افتادن دو حرکت اعتراضی گسترده در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ موجب شده است که تعداد زندانیان سیاسی در کشور بار دیگر ( پس از اعتراضات سال ۸۸ و ۸۹ و جنبش سبز) افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

حکایت امیرحسین مرادی‌های سه‌گانه بهانه‌ای بود برای طرح این خواسته از آقای رئیسی و مقامات کنونی قوه قضائیه، و آن اینکه حالا که آقای رئیسی روزهای آخر ریاست‌شان بر قوه قضائیه را سپری می‌کنند، خوب است برای اثبات تحول در دستگاه قضایی و نقض مدعایی که مطرح شد، آمار دقیق زندانیان سیاسی(یا چنانکه خودشان می‌نامند زندانیان امنیتی) در زندان های مختلف کشور از اوین و تهران بزرگ تا شیبان اهواز، عادل آباد شیراز و زندان زاهدان و… در آغاز و پایان ریاست‌شان بر دستگاه قضایی که همین روزها است را در اختیار افکارعمومی و رسانه‌ها قرار دهند، و این گونه ضمن اثبات ایجاد تحول قضایی در دوره ریاستشان بر قوه قضاییه، دوره ریاستشان بر قوه مجریه را هم با بستن دهان منتقدان آغاز خواهند کرد!