ولایت مطلقه به دنیای کارتون ها هم رسید

محمد ارسلانی

به نظر می رسد اگر افکار و حرف های عجیب و غریب رهبر ایران
و دخالت های وی در تمام امور جهان و آنچه به جهان و جهانیان ربط دارد
نه تنها از آن کاسته نخواهد شد بلکه کماکان ادامه پیدا خواهد کرد
تا چند وقت دیگر علی خامنه ای مدعی رهبری تمام جهان خواهد بود
فتوای جدید رهبر ایران مبنی بر حفظ حجاب شخصیت های زن کارتونی و انیمیشنی
خود گواه این مدعاست که رهبر ایران برای همه چیز و همه کس قانون وضع میکند
و هر چه در جهان اتفاق می افتد می بایست طبق خواست و اراده وی باشد
ولایت مطلقه خامنه ای هیچ حد و مرزی برای رهبری وی متصور نیست
دنیا باید فکری به حال این رهبر خودخوانده بکند

✍️ دیدگاه شما 🙏