ولخرجی ستاد «آقا محسن» داد هنرمندان را هم در آورد!

شنیده ها

محمدامین چیتگران فعال هنری در توییتی مدعی شد که بابت یک پادکست، مبلغ ۹۵میلیون تومان از ستاد محسن رضایی به او پیشنهاد شده است.

معلوم نیست منبع مبالغ سنگینی که از طرف ستاد محسن رضایی هزینه می شود دقیقا کجاست ولی بررسی ها نشان می دهد که کمپین محسن رضایی در انتخابات ۱۴۰۰جز گران ترین کمپین های ادوار انتخابات بوده است.

شنیده ها نشان می دهد که «مهدی احمدی» داماد محسن رضایی و «علی رضایی» فرزند آقامحسن مسئول تأمین منابع مالی ستاد او را بر عهده دارند. در محافل خصوصی از این دونفر به عنوان کارچاق‌کن های حرفه ای نام برده می شود.

گفته می‌شود حضور افرادی که شبهات مالی گسترده در مورد آنها مطرح است در ستاد محسن رضایی، موجی از نگرانی را در پی داشته است.