و او بود و او هست / یادداشت

✍️حسین فرزین

هیچ دولتی طی ۴۰ و چند سالی که از تاسیس جمهوری اسلامی می گذرد باندازه دولت روحانی و شخص خود وی در تنگنای مخالفت ها، کارشکنی ها، محاصره سیاسی و اقتصادی جهانی و سرانجام سونامی کرونا نبوده است. او با پایمردی توانست این امواج را از سر بگذراند.

توده مردم زیر فشار تبلیغات زهرآگین داخلی و خارجی این شرایط دشوار را درک نکرده اند و به نتایج و پدیده ها بیشتر توجه دارند تا ریشه ها، از جمله درباره گرانی ها، تجمع های اعتراض به گرانی ها، بگیر و ببندها، کشتار ۹۶ و ۹۸ و دهها و دهها پدیده دیگر.

با کمال تاسف منتقدان داخلی و خارجی که برانداز هم نیستند یا ادعا می کنند که نیستند نیز درک درستی از شرایط بغایت دشواری که دولت روحانی پشت سر گذاشت ندارند و یا اگر دارند هم روی موج سوار شده و یکسویه علیه این دولت قضاوت می کنند. در این مدت روحانی بیش از محمد خاتمی سکوت را مراعات کرده و از جمله دلائل آن قرار ندادن رهبری در برابر خود بود، درعین حال که سخنرانی های تنش آفرین و دخالت های مستقیم و غیر مستقیم رهبری از جمله ترمزهای دولت برای اعمال سیاستی مستقل بود.

روحانی اخیرا در سخنرانی ها خود به نکاتی در همین ارتباط اشاره می کند. از جمله این که در کابینه دوم قصد داشت ۲ وزیر زن منصوب کند، اما اجازه ندادند، این که ارتش و سپاه کارشان تامین امنیت کشور است نه دخالت در امور سیاسی کشور و یا در باره خرید واکسن کرونا گفت:

«برخی حافظه‌شان ضعیف شده روزی که رفتیم واکسن از چین و روسیه بخریم دیدید که چه فضایی درست شد، فردی که مسوولیت (شهریاری نماینده مجلس کنونی) داشت گفت من این واکسن را نمی‌زنم، فردی دیگر که متخصص بود (مینومحرز که بی وقفه رسانه های راستگرا و مخالف دولت با او مصاحبه می کردند تا حرف های کمتر علمی اش را بازتاب دهند)، گفت اگر از روسیه واکسن بیاورید من نمی‌زنم، همان افراد امروز می گویند چرا کم خریده‌اید…»

روحانی می توانست از این فراتر نیز سخن بگوید. از جمله درباره راهپیمائی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس که با اصرار رهبر ی برگزار شد، رهبر بود که ابتدا کرونا را مسخره کرد و گفت که غربی ها می خواهد به این بهانه نگذارند مردم در راهپیمائی و انتخابات شرکت کنند، او بود که جلوی انتشار خبر شیوع کرونا در قم را گرفت و باز او بود که خرید واکسن از انگلستان و امریکا را ممنوع اعلام کرد!

◾️◾️و او بود و او بود و اوبود و او هست😔😔