٧ نفر از ١٠ نفر گزینه اصلی شهرداری تهران مشخص‌اند؛ شهردار آینده تهران، یکی از این ۷ نفر خواهد بود

شنیده ها

درحالی که مهدی چمران گفته تا پایان هفته فهرست ۱۰ نفره را برای شهرداری تهران مشخص می‌شود، اسامی ۷ نفر از آنها مشخص شده است.

سید مازیار حسینی، مجتبی عبداللهی، محسن پیرهادی، علیرضا زاکانی، رستم قاسمی، فضل‌الله فروزنده و سردار آبرومند جزو ده‌نفر گزینه‌های نهایی هستند.

وحید نوروزی در توئیتش از تدوین برنامه توسط این ۷ نفر خبر داده است.

البته شانس علیرضا زاکانی با توجه به حمایت جدی حداد عادل در حال حاضر از همه نامزدهای گفته شده بیشتر است.

مهدی چمران هم در توئیت مناجات گونه خود، از خداوند خواسته تا انتخابی درست داشته باشند.