پاداش زاکانی به یکی از حامیان مجازی خود؛ انتصاب به عنوان معاون!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

دیروز درحالی ”امین توکلی زاده” با حکم علیرضا زاکانی به عنوان معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران منصوب شد که با نگاهی به انتخابات اخیر مشخص می شود معاون تازه شهردار تازه تهران پیشتر در حمایت از زاکانی در فضای مجازی فعالیت های زیادی داشته است.

در همین رابطه، تصویر یک توئیت از توکلی زاده در واکنش به کاندیداتوری زاکانی در انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته، توئیتی که او در آن لقب «تانک خمینی» را به زاکانی داده است.

هرچند چنین القابی بیشتر از آنکه جنبه حمایتی داشته باشند موجب تمسخر مردم و شخصیت های سیاسی در فضای مجازی می شوند.

برای نمونه، جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به استفاده از اصطلاح «تانک» در توصیف زاکانی، نوشته است: «پس باید منتظر حسین فهمیده هم باشیم»