پاسخ به «مهندسی انتخابات»، «مهندسی جمهوریت» است / یادداشت

✍️نصرت الله محمودزاده

در سفارت روسیه و انگلیس خر داغ کردند.

⁃ کشاندن انتخابات به دور دوم، جوانه امید به جمهوریت است. پاتک مهندسی در دور دوم بماند برای بعد.

⁃ تمام توان ملت روی کشاندن انتخابات به دور دوم است که راهش آشتی مردم ستمدیده با صندوق است و همتی خود می‌داند که وارد چه امتحان سختی شده.

⁃ وقتی رهبر انقلاب می‌فرماید؛ هدف دشمنان آن است که مردم در انتخابات حضور پیدا نکند، در این صورت آنان که در مهندسی انتخابات دنبال شرکت حداقلی بودند نیز، در زمین دشمن بودند.

⁃ یک بار دیگر بازی به دست مردم افتاد. اول کیش به چپهای قهر کرده و سپس مات به دلواپسان که قبل از اتمام انتخابات راه افتادند به سمت پاستور.

⁃ الان وقت انتخاب اصلح نیست، وقت جبران غفلت ما از عدم درک هشدارهای امام نسبت به نفوذ نااهلان به درون نظام است.

⁃ چه کنیم افرادی که هنوز به همتی با معیارهای رویایی رئیس جمهور رأی نمی‌دهند، متوجه مهندسی انتخابات نشده و باور ندارند که از عمق مهندسی بی‌خبرند. سوزن‌شان روی همتی و نعمتی گیر کرده. همه می‌دانند که چیدمان وزرا کارستان است و نباید وا بدهد و در برابر این مجلس به ظاهر انقلابی کسر بیاورد.

⁃ مردم همیشه قهرمانی بی‌ادعا هستند که زحمت«میدان» سهم آنهاست و قهرمانی سهم رهبران.

⁃ خوزستان را مردم از چنگ صدام بیرون آوردند، اما اکنون خرمشهر این همه مدعی دارد.

⁃ بگذارید مردم طعم لذت واقعی در دیپلماسی جمهوریت را بچشند تا قدر آن را بدانند.

⁃ کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، معلول عدم درک ۱۲ فروردین ۵۸ است.

⁃ خیلی‌ هم این خبرنگاران چپ‌نمایی را که با رئیسی سلفی گرفتند سرزنش نکنید، این هم نوعی کاسبی با قلم است. بوی کباب به مشامشان خورده و خبر ندارند که در سفارت روسیه و انگلیس خر داغ کردند. امان از قلم ریزه‌خوار.

⁃ کاش همتی قدر این همه نعمات را بداند که بدون وام از گروهها رأی می‌آورد و جز مردم به کسی بدهکار نیست. البته او نباید اشتباه روحانی را تکرار کند که بعد از مردن سهراب به مردم پناه بیاورد. یک رئیس جمهور آماده شهادت که مثل حاج‌قاسم به مردم بگوید: «بیایید»

⁃ و ما خواهیم آمد، اما برای نجات جمهوریت