پاس گل هایی که به اسرائیل دادیم…

✍️ حبیب رمضانخانی

در پی ترور دانشمند هسته ای کشورمان، در سه روز گذشته، شاهد واکنش ها و اظهار نظرهای بسیاری بودیم. با این که طبق معمول، به جای سخنگوی موضع رسمی کشور، هر مسئول و صاحب سمتی از جانب مردم اعلام موضع می کند، اظهارت بیشتر احساسی و تند می باشد. به عنوان نمونه دوفوریت طرح خروج از برجام که امروز تصویب شد. عاملی که می تواند بیش از ترور دانشمند هسته ای ایران، اسرائیل و دشمنان ایران را شاد کند که در این مدت به تکاپو افتاده بودند تا از احیای برجام جلوگیری کنند.

رژیم صهیونیستی از زمان امضای برجام، به هر شیوه ای متوسل شد تا به برجام ضربه بزند. در این سو تندروها و دلواپسان همراستا با دشمن خارجی همین مسیر را ادامه و از آن عقب نیفتادند. در این سال ها، با اینکه دشمنی بین دو طرف خصم بسیار عمیق بود، ولی جالب بود که در بسیاری از موارد نیروهای دو طرف در راستای هم برای یک هدف تلاش کردند. در نتیجه کم نبودند کمک ها و‌ پاس گل هایی که به دشمن دادیم و در رسیدن به هدف آن ها را یاری رساندیم:

رژیم صهیونیستی برای توسعه طلبی و اقدامات جنایتکارانه خود، همواره سیاست بهره برداری از جریان و فضای کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را دنبال کرده است. با مظلوم نمایی و سواستفاده از آن رخداد تاریخی بسیاری از قواعد و اصول بین المللی را زیر پا گذاشته و با لابی قدرتمند خود حامیان غربی و شرقی را پشتوانه خود قرار داده است. در منطقه و جهان از همان زمان، بی سروصدا بسیاری از مخالفان سیاسی و دانشمندان حوزه نظامی کشورهای مخالف خود را ترور و حذف کرده است. با اینکه همه از ماهیت این رژیم و عاملیت آن اطلاع داشته اند، ولی هیچگاه به صورت رسمی در پی تایید یا رد آن برنیامده است تا پیگیری حقوقی و قضایی متوجه آن ها نباشد.

در این میان، اما سیاست و دشمنی ما با این رژیم جالب است. همواره شعار و جارو جنجال های ما برای انتقام و محو آن رژیم به قدری رسا و آشکار بوده است که هر حادثه و ضربه ای بر منافع آن و متحدانش، به پای ایران نوشته و در نتیجه فراتر از ضربه متقابل به ما، از اموال بلوکه شده ما برای پرداخت غرامت به قربانیان و تامین هزینه های آن ها بذل و بخشش شده است.

زمانی که محمود احمدی نژاد، در سازمان ملل، به توصیه مشاورانش! که حالا سینه چاک ترامپ هستند، به انکار هولوکاست دست زد، بزرگترین هدیه و غنیمت برای این رژیم در جهت بهره برداری بیشتر از افکار عمومی را باعث شد. این رژیم که یکی از سیاست های اصلیش بهره برداری و ماندن در بحران ها و توجیه شرایط خاص برای داشتن جنگ افزارهای غیرمتعارف و جلب حمایت بوده است، از اقدام رئیس جمهور ما در خفا بسیار بهره برد و سود جست.

زمانی که بعد از برجام، روی موشک به عبری نوشتیم؛ «اسراییل باید از روی زمین محو شود» ضربه ای بود به برجام و جانی دیگر برای این رژیم تا با مویه جلب توجه کرده و بر جنایات خود سرپوش بگذارد.

هنگامی که بعد از اعدام شیخ نمر، از دیوار سفارت عربستان بالا رفته و با قطع ارتباط دیپلماتیک با آن کشور، دنیای عرب را به دشمنی خود برانگیختیم، بهترین هدیه را به اسراییل دادیم. این رژیم که سال ها در تنگنای عدم مشروعیت در منطقه بود، با نزدیک شدن به این کشورها و بزرگنمایی اقدامات و شبه نظامیان طرفدار ایران در منطقه، خود را به عنوان دوست و‌ متحد این کشورها جا زده و ما را به جای خود به عنوان دشمن اصلی این کشورها برجسته کرد و در کنار مرزهای ما تقویت شد.

وقتی برای نابودی اسراییل زمان شمار مشخص و با اعلام موضع رسمی ایران برای نابودی اسرائیل توجهات جهانی را به نفع آن رژیم سوق دادیم، بیشترین کمک را برای بقا و اقدامات توسعه طلبانه آن ها فراهم کردیم.

در تمام این سال ها این رژیم بدون سروصدا و اعلام رسمی، ترور دانشمندان و اقدامات خرابکارانه خود علیه کشورمان را با موفقیت انجام داد. در تمام این سال ها به دلیل ضعف در سیستم امنیتی کشور، آن ها با نفوذ در سمت ها و نقاط حساس، ما را تحت نظر گرفتند. از فیلم منتشر شده ناشیانه از بازدید احمدی نژاد از سایت هسته ای آنگونه برای ضربه زدن به ما بهره بردند. با وجود جاسوس های فراوانی که در ایران، بارها دستگیر شدند، هیچگاه اعتراف و مطلبی در تایید و رد آن نگفتند. آنوقت ما با شعارهای احساسی فقط توجهات را جلب کردیم. وقتی یکی از وزرای آن کشور را برای همکاری در اختیار گرفتیم، بعد از لو رفتن، از تریبون رسمی با افتخار از جذب آن شخصیت سخن گفتیم و مسلما ادامه چنین روندی را برای همکاری دیگران بسیار سخت کردیم…

در تمام این سال ها برای جلب نظر مسلمانان، برای نابودی و ضربه زدن به آن رژیم شعار و وعده داده اید. پس آیا بهتر نیست با درس گرفتن از گذشته، امروز که در میانه یک هیجان دیگر قرار گرفته و قصد انتقام دارید، عقلانی و به دور از احساس عمل کنید و عواقب آن را به جان نخرید؟