پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه برای خرید خانه در تهران باید ۱۰۰ سال صبر کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، احسان خاندوزی بیان کرد: دهک درآمدی یک بیش از ۱۰۰ سال زمان نیاز است که با حداقل دستمزد بتوانند در تهران یک خانه ۷۵ متری را خریداری کنند.

به گزارش «نود اقتصادی»، احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: امروز دهک سوم درآمدی برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ متر مربعی در تهران باید ۶۳ سال پس انداز کند. دهک درآمدی یک نیز بیش از ۱۰۰ سال زمان نیاز است که با حداقل دستمزد بتوانند در تهران یک خانه ۷۵ متری را خریداری کنند. در دوره وزیر سابق راه و شهرسازی کم کاری هم در طرف عرضه و هم عدم کنترل تقاضاهای سوداگرانه تشدید شد.