پایین کشیدن عکس سید علی خامنه ای و حسن روحانی از دیوار ادارات دولتی

شنیده ها

خبرهای دریافتی از برخی شهرستان‌های حاکی است به دلیل نفرت عمومی از حاکمیت به دلیل اعمال سیاست‌های ضدمردمی طی ۳۲ سال گذشته، کارمندان بعضی ادارات دولتی در اقدامی اعتراض آمیز عکس‌های سید علی خامنه ای و حسن روحانی را از دیوارها پایین کشیده‌اند.

یادآور می‌شود این روزها با گسترش اعتصاب ها و اعتراض ها به ویژه در سیستان و بلوچستان و خوزستان ، حجم خشم مردم از حاکمیت به صورت بی سابقه ای افزایش یافته و محاکمه سران حاکمیت به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح شده است.