پخش سریال فوق تخیلی گاندو ۲ متوقف شد!

شنیده ها

پس از آنکه سریال گاندو کل دولتی ها را جاسوس بیگانه معرفی کرد و سازمان اطلاعات سپاه را ناجی کشور قلمداد کرد با فشار دستگاه های نظارتی و دولتی پخش آن متوقف شد!

با اقدام به موقع و قابل تحسین دولت و ایستادن در مقابل صدا و سیما ، از ادامه پخش سریال پر از دروغ گاندو جلوگیری شد تا سازمان اطلاعات سپاه ، تمامی افراد و جریان های غیرهمسو را به جاسوسی انگلیس و آمریکا متهم نکنند.

سازمان اطلاعات سپاه با اقداماتی نظیر پخش این سریال ، تلاش بر تاثیرگذاری در انتخابات آتی ریاست جمهوری دارد ، تا برای همیشه برخی از جریان های غیرهمسو با اطلاعات سپاه از صحنه سیاسی کشور حذف شوند .

سریال گاندو در حالی به دروغ و با داستان های ساختگی به شبکه نفوذ در دولت ایران و مذاکرات برجام پرداخته است که نفوذ اسرائیل در نهادهایی مانند سپاه و نهادهای حاکمیتی کاملا محرز و اثبات شده است ، اما کوچکترین اشاره ای در این سریال به آن نشده است.